Actievoorwaarden

1 | Algemeen

 1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing elke winactie van Veel Bouwplezier!
 2. Deelnemers aan de actie verklaren door hun deelname akkoord te gaan met deze actievoorwaarden
 3. Veel Bouwplezier! behoudt zich ten allen tijden het recht om deze actie te beëindigen, onderbreken of wijzigen. Dit kan eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving.
 4. Medewerkers van Veel Bouwplezier! zijn uitgesloten van deelname.

2 | Werkwijze

 1. Reageer op het betreffende artikel
 2. Er worden 3 winnaars gekozen
 3. De prijswinnaar wordt benaderd via e-mail
 4. Bij geen reactie binnen 48 uur wordt een andere winnaar gekozen

3 | Prijzen

 1. De prijs is beschreven in het betreffende artikel
 2. De prijzen zijn niet inwisselbaar
 3. Onder alle binnen de actieperiode vallende reacties zullen 3 winnaars worden gekozen
 4. Deze winnaar wordt gekozen op basis van creativiteit
 5. De prijs is persoonsgebonden

4 | Deelname

 1. Deelname aan deze actie is voor deelnemers ouder dan 16 jaar
 2. Deelnemers jonger dan 16 jaar dienen schriftelijke toestemming te hebben om mee te doen aan deze actie
 3. Het staat Veel Bouwplezier! vrij om een deelnemer te diskwalificeren of van deelname uit te sluiten als deze handelt in strijd met de actievoorwaarden of als hier het vermoeden van is.
 4. Bij het verstrekken van onvolledige, onjuiste of misleidende gegevens staat het Veel Bouwplezier tevens vrij een deelnemer uit te sluiten

5 | Aansprakelijkheid

 1. Veel Bouwplezier! is niet aansprakelijk voor enige schade die voorvloeit uit deze actie/die in enige andere wijze verbandt houdt met deze actie
 2. Veel Bouwplezier! is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de door haar ter beschikking gestelde prijs
 3. Ondanks de grootst mogelijk zorg kan het zijn dat er onjuiste infomatie is verstrekt. Veel Bouwplezier! is niet verantwoordelijk voor druk-, spel-, en zetfouten of anderzijds in het door Veel Bouwplezier! gepubliceerde materiaal
 4. Deze actie is op geen enkele manier gesponsord door of geassocieerd met Facebook
 5. Facebook is op geen enkele wijze aansprakelijk voor zaken met betrekking tot deze actie

6 | Algemeen

 1. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing
Advertentie